Nyheter

Du kan velge hvilke steder som dekkes ute til høyre.

Du kan velge hvilke steder som dekkes nederst ⬇ på siden.

15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 66 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 25 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 12 (5), Viken: 12 (5), Trøndelag: 10 (2), Nordland: 8 (2), Innlandet: 7 (3), Oslo: 7 (3), Vestfold og Telemark: 4 (2), Rogaland: 3 (2), Agder: 1 (0), Møre og Romsdal: 1 (1), Troms og Finnmark: 1 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 72 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 30 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 13 (6), Innlandet: 10 (4), Oslo: 9 (5), Trøndelag: 9 (4), Vestfold og Telemark: 8 (5), Nordland: 6 (1), Rogaland: 6 (2), Viken: 5 (0), Møre og Romsdal: 2 (2), Troms og Finnmark: 2 (1), Agder: 1 (0), Ukjent fylke: 1 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

31. januar 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 47 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 23 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestfold og Telemark: 9 (4), Oslo: 7 (4), Trøndelag: 7 (4), Innlandet: 6 (2), Rogaland: 5 (1), Vestland: 4 (3), Viken: 4 (1), Møre og Romsdal: 2 (2), Nordland: 1 (1), Troms og Finnmark: 1 (1), Ukjent fylke: 1 (0), Agder: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

31. januar 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 47 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 25 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestfold og Telemark: 11 (3), Viken: 10 (7), Agder: 4 (3), Oslo: 4 (2), Rogaland: 4 (2), Trøndelag: 4 (3), Møre og Romsdal: 3 (2), Innlandet: 2 (1), Troms og Finnmark: 2 (0), Vestland: 2 (1), Nordland: 1 (1), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

30. januar 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 39 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 24 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 8 (6), Vestfold og Telemark: 7 (3), Agder: 5 (4), Innlandet: 3 (2), Møre og Romsdal: 3 (2), Rogaland: 3 (2), Troms og Finnmark: 3 (1), Trøndelag: 3 (3), Oslo: 2 (1), Vestland: 2 (0), Nordland: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

30. januar 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 22 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 14 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Trøndelag: 7 (5), Vestland: 4 (1), Møre og Romsdal: 2 (1), Rogaland: 2 (1), Troms og Finnmark: 2 (2), Agder: 1 (1), Innlandet: 1 (1), Oslo: 1 (1), Vestfold og Telemark: 1 (0), Viken: 1 (1), Nordland: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

29. januar 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 24 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 11 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Trøndelag: 7 (3), Vestland: 5 (2), Rogaland: 3 (2), Nordland: 2 (1), Oslo: 2 (1), Innlandet: 1 (0), Møre og Romsdal: 1 (0), Troms og Finnmark: 1 (1), Vestfold og Telemark: 1 (0), Viken: 1 (1), Agder: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

29. januar 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 38 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 17 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Møre og Romsdal: 7 (3), Vestland: 7 (1), Trøndelag: 5 (3), Innlandet: 4 (2), Rogaland: 4 (2), Vestfold og Telemark: 4 (4), Nordland: 3 (1), Viken: 3 (1), Oslo: 1 (0), Agder: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

28. januar 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 55 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 27 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 12 (5), Møre og Romsdal: 8 (3), Rogaland: 8 (2), Vestfold og Telemark: 6 (4), Troms og Finnmark: 5 (4), Trøndelag: 5 (4), Innlandet: 4 (3), Viken: 3 (1), Oslo: 2 (1), Agder: 1 (0), Nordland: 1 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

28. januar 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 57 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 31 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 12 (8), Oslo: 10 (1), Rogaland: 8 (2), Trøndelag: 8 (7), Troms og Finnmark: 6 (5), Agder: 5 (1), Innlandet: 5 (4), Vestfold og Telemark: 3 (1), Møre og Romsdal: 2 (1), Viken: 2 (1), Nordland: 0 (0), Ukjent fylke: -4 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

27. januar 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 57 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 28 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 10 (0), Trøndelag: 7 (6), Vestland: 7 (4), Rogaland: 6 (3), Innlandet: 5 (4), Møre og Romsdal: 5 (2), Troms og Finnmark: 5 (4), Agder: 4 (1), Viken: 4 (1), Vestfold og Telemark: 3 (2), Nordland: 1 (1), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

27. januar 14:55

Fra Åsnes kommune:


Gå til Åsnes i Koronakartet

27. januar 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 53 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 19 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 15 (4), Møre og Romsdal: 5 (2), Ukjent fylke: 5 (0), Viken: 5 (1), Innlandet: 4 (2), Rogaland: 4 (3), Troms og Finnmark: 4 (3), Oslo: 3 (0), Trøndelag: 3 (1), Vestfold og Telemark: 3 (1), Agder: 1 (1), Nordland: 1 (1).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

26. januar 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 49 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 14 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 18 (4), Viken: 7 (2), Rogaland: 6 (2), Trøndelag: 5 (2), Innlandet: 3 (1), Oslo: 3 (1), Møre og Romsdal: 2 (1), Troms og Finnmark: 2 (0), Agder: 1 (1), Ukjent fylke: 1 (0), Vestfold og Telemark: 1 (0), Nordland: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

26. januar 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 53 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 17 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 11 (5), Vestland: 9 (3), Rogaland: 7 (2), Trøndelag: 6 (2), Møre og Romsdal: 5 (1), Oslo: 5 (1), Innlandet: 4 (1), Agder: 2 (2), Troms og Finnmark: 2 (0), Ukjent fylke: 2 (0), Nordland: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

25. januar 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 68 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 27 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 14 (5), Oslo: 10 (4), Rogaland: 10 (3), Innlandet: 9 (5), Vestland: 8 (3), Troms og Finnmark: 5 (3), Trøndelag: 5 (2), Møre og Romsdal: 3 (0), Nordland: 3 (1), Agder: 1 (1), Ukjent fylke: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

24. januar 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 64 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 28 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 15 (6), Oslo: 10 (3), Rogaland: 8 (3), Innlandet: 7 (4), Troms og Finnmark: 7 (3), Vestland: 7 (4), Møre og Romsdal: 3 (1), Trøndelag: 3 (2), Nordland: 2 (1), Agder: 1 (1), Vestfold og Telemark: 1 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

24. januar 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 63 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 27 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 14 (6), Oslo: 9 (3), Troms og Finnmark: 8 (4), Møre og Romsdal: 5 (3), Rogaland: 5 (2), Vestland: 5 (3), Innlandet: 4 (1), Trøndelag: 4 (3), Vestfold og Telemark: 4 (0), Agder: 2 (2), Nordland: 2 (0), Ukjent fylke: 1 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

23. januar 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 44 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 22 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 10 (5), Vestland: 7 (5), Møre og Romsdal: 4 (3), Oslo: 4 (2), Innlandet: 3 (1), Nordland: 3 (1), Troms og Finnmark: 3 (1), Vestfold og Telemark: 3 (0), Agder: 2 (2), Rogaland: 2 (1), Trøndelag: 2 (1), Ukjent fylke: 1 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

23. januar 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 18 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 12 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 9 (6), Innlandet: 2 (1), Møre og Romsdal: 2 (1), Nordland: 2 (1), Trøndelag: 2 (2), Rogaland: 1 (1), Agder: 0 (0), Oslo: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0), Viken: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

3 kommentarer på "Nyheter"

  1. Her er det åpent for kommentarer. Jeg håper du kan ha nytte av Koronakartet og denne siden. Dersom det er et sted du savner i nyhetsstrømmen, gi gjerne beskjed her så er det mulig det order seg.

  2. Hei, jeg valgte Surnadal, men fikk ikke opp noenting. Er det mulig å ta med oppdateringer derifra?

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*