Nyheter

Du kan velge hvilke steder som dekkes ute til høyre.

Du kan velge hvilke steder som dekkes nederst ⬇ på siden.

0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 26 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 6 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestfold og Telemark: 9 (3), Vestfold: 8 (3), Vestland: 8 (2), Oslo: 4 (1), Rogaland: 2 (0), Trøndelag: 2 (0), Finnmark: 1 (0), Telemark: 1 (0), Troms og Finnmark: 1 (0), Agder: 0 (0), Akershus: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Troms: 0 (0), Viken: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

22. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 48 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 13 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 19 (5), Vestfold og Telemark: 10 (3), Vestfold: 8 (3), Oslo: 5 (2), Viken: 4 (1), Rogaland: 3 (0), Trøndelag: 3 (0), Østfold: 3 (1), Møre og Romsdal: 2 (1), Telemark: 2 (0), Buskerud: 1 (0), Finnmark: 1 (0), Nordland: 1 (1), Troms og Finnmark: 1 (0), Agder: 0 (0), Akershus: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Troms: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

22. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 70 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 21 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 18 (4), Viken: 11 (3), Oslo: 8 (2), Innlandet: 7 (3), Akershus: 6 (2), Trøndelag: 6 (3), Vestfold og Telemark: 5 (1), Møre og Romsdal: 4 (2), Nordland: 4 (1), Rogaland: 4 (1), Østfold: 4 (1), Troms og Finnmark: 3 (1), Vestfold: 3 (1), Telemark: 2 (0), Troms: 2 (1), Buskerud: 1 (0), Finnmark: 1 (0), Agder: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

21. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 66 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 15 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 11 (3), Vestland: 9 (0), Innlandet: 8 (3), Rogaland: 8 (2), Akershus: 7 (2), Oslo: 6 (0), Møre og Romsdal: 5 (1), Troms og Finnmark: 5 (1), Trøndelag: 5 (3), Vestfold og Telemark: 5 (1), Nordland: 4 (1), Vestfold: 4 (1), Buskerud: 3 (1), Troms: 3 (1), Finnmark: 2 (0), Telemark: 1 (0), Østfold: 1 (0), Agder: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

21. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 61 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 15 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 11 (1), Oslo: 10 (0), Rogaland: 10 (2), Viken: 9 (4), Akershus: 6 (3), Møre og Romsdal: 5 (2), Trøndelag: 4 (1), Vestfold og Telemark: 4 (2), Buskerud: 3 (1), Troms og Finnmark: 3 (1), Vestfold: 3 (1), Innlandet: 2 (0), Nordland: 2 (2), Troms: 2 (1), Finnmark: 1 (0), Telemark: 1 (1), Agder: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

20. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 61 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 25 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 11 (1), Vestland: 10 (4), Viken: 10 (4), Rogaland: 7 (3), Akershus: 6 (4), Vestfold og Telemark: 6 (4), Møre og Romsdal: 4 (4), Telemark: 4 (3), Troms og Finnmark: 4 (2), Buskerud: 3 (0), Nordland: 3 (2), Troms: 3 (1), Trøndelag: 3 (1), Vestfold: 2 (1), Finnmark: 1 (1), Innlandet: 1 (0), Østfold: 1 (0), Agder: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

20. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 76 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 31 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 16 (4), Vestland: 14 (5), Akershus: 9 (3), Møre og Romsdal: 9 (3), Rogaland: 9 (7), Vestfold og Telemark: 9 (5), Oslo: 8 (2), Buskerud: 5 (1), Vestfold: 5 (3), Telemark: 4 (2), Nordland: 3 (2), Troms og Finnmark: 3 (1), Innlandet: 2 (1), Troms: 2 (0), Østfold: 2 (0), Agder: 1 (1), Finnmark: 1 (1), Trøndelag: 1 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

19. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 76 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 29 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 19 (8), Viken: 15 (4), Akershus: 10 (2), Oslo: 9 (3), Rogaland: 9 (5), Møre og Romsdal: 7 (1), Vestfold og Telemark: 6 (3), Trøndelag: 5 (1), Vestfold: 5 (3), Buskerud: 3 (2), Innlandet: 3 (1), Nordland: 2 (2), Østfold: 2 (0), Agder: 1 (1), Telemark: 1 (0), Finnmark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

19. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 54 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 20 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 16 (8), Oslo: 9 (2), Viken: 8 (3), Akershus: 6 (2), Trøndelag: 6 (2), Innlandet: 4 (1), Vestfold og Telemark: 4 (1), Møre og Romsdal: 2 (1), Rogaland: 2 (0), Telemark: 2 (1), Vestfold: 2 (0), Agder: 1 (0), Buskerud: 1 (1), Finnmark: 1 (1), Nordland: 1 (1), Troms og Finnmark: 1 (1), Østfold: 1 (0), Troms: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

18. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 48 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 13 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 11 (4), Oslo: 8 (0), Vestland: 8 (2), Akershus: 7 (3), Innlandet: 6 (1), Vestfold og Telemark: 5 (1), Telemark: 3 (1), Trøndelag: 3 (1), Østfold: 3 (0), Møre og Romsdal: 2 (1), Nordland: 2 (2), Vestfold: 2 (0), Agder: 1 (0), Buskerud: 1 (1), Finnmark: 1 (1), Rogaland: 1 (0), Troms og Finnmark: 1 (1), Troms: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

18. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 45 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 15 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 18 (6), Akershus: 12 (5), Innlandet: 4 (0), Oslo: 4 (1), Vestland: 4 (2), Buskerud: 3 (1), Møre og Romsdal: 3 (1), Rogaland: 3 (1), Trøndelag: 3 (1), Vestfold og Telemark: 3 (1), Østfold: 3 (0), Nordland: 2 (2), Vestfold: 2 (1), Telemark: 1 (0), Troms: 1 (0), Troms og Finnmark: 1 (0), Agder: 0 (0), Finnmark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

17. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 34 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 15 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 14 (5), Akershus: 10 (4), Vestland: 6 (4), Buskerud: 3 (0), Møre og Romsdal: 3 (1), Rogaland: 3 (1), Trøndelag: 3 (2), Vestfold: 2 (1), Vestfold og Telemark: 2 (1), Innlandet: 1 (0), Oslo: 1 (1), Troms: 1 (0), Troms og Finnmark: 1 (0), Østfold: 1 (1), Agder: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Nordland: 0 (0), Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

17. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 12 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 5 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 5 (2), Viken: 3 (1), Trøndelag: 2 (2), Akershus: 1 (0), Buskerud: 1 (0), Rogaland: 1 (0), Troms: 1 (0), Troms og Finnmark: 1 (0), Østfold: 1 (1), Agder: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Oslo: 0 (0), Telemark: 0 (0), Vestfold: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

16. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 17 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 6 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 10 (2), Oslo: 2 (2), Troms: 2 (0), Troms og Finnmark: 2 (0), Trøndelag: 2 (1), Møre og Romsdal: 1 (1), Agder: 0 (0), Akershus: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Vestfold: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0), Viken: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

16. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 25 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 10 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 12 (2), Vestfold og Telemark: 4 (4), Oslo: 3 (2), Rogaland: 3 (1), Telemark: 3 (3), Møre og Romsdal: 1 (1), Troms: 1 (0), Troms og Finnmark: 1 (0), Trøndelag: 1 (0), Vestfold: 1 (1), Agder: 0 (0), Akershus: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Nordland: 0 (0), Viken: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

15. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 30 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 9 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 13 (0), Vestfold og Telemark: 5 (4), Rogaland: 4 (2), Nordland: 3 (2), Oslo: 3 (0), Telemark: 3 (3), Vestfold: 2 (1), Akershus: 1 (0), Finnmark: 1 (1), Troms og Finnmark: 1 (1), Viken: 1 (0), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Troms: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

15. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 51 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 11 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 13 (1), Akershus: 10 (2), Viken: 10 (2), Rogaland: 8 (3), Oslo: 6 (0), Vestfold: 4 (1), Vestfold og Telemark: 4 (1), Innlandet: 3 (1), Nordland: 3 (2), Troms og Finnmark: 2 (1), Finnmark: 1 (1), Møre og Romsdal: 1 (0), Troms: 1 (0), Trøndelag: 1 (0), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Telemark: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

14. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 58 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 17 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 14 (4), Viken: 11 (2), Akershus: 10 (2), Rogaland: 9 (4), Troms og Finnmark: 6 (4), Oslo: 5 (0), Finnmark: 4 (3), Vestfold: 4 (1), Vestfold og Telemark: 4 (1), Innlandet: 3 (1), Trøndelag: 3 (0), Møre og Romsdal: 2 (1), Troms: 2 (1), Buskerud: 1 (0), Nordland: 1 (0), Agder: 0 (0), Telemark: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

14. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 52 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 21 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 15 (5), Møre og Romsdal: 6 (3), Viken: 6 (2), Rogaland: 5 (3), Troms og Finnmark: 5 (4), Vestfold: 5 (1), Vestfold og Telemark: 5 (1), Akershus: 4 (1), Finnmark: 4 (3), Oslo: 3 (1), Trøndelag: 3 (0), Nordland: 2 (1), Agder: 1 (1), Buskerud: 1 (0), Innlandet: 1 (0), Troms: 1 (1), Østfold: 1 (1), Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

13. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 49 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 21 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 10 (5), Viken: 7 (3), Troms og Finnmark: 6 (3), Møre og Romsdal: 5 (2), Vestfold: 5 (1), Vestfold og Telemark: 5 (1), Akershus: 4 (2), Oslo: 4 (2), Rogaland: 4 (2), Finnmark: 3 (1), Nordland: 3 (1), Troms: 3 (2), Trøndelag: 2 (1), Østfold: 2 (1), Agder: 1 (1), Buskerud: 1 (0), Innlandet: 1 (0), Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

3 kommentarer på "Nyheter"

  1. Her er det åpent for kommentarer. Jeg håper du kan ha nytte av Koronakartet og denne siden. Dersom det er et sted du savner i nyhetsstrømmen, gi gjerne beskjed her så er det mulig det order seg.

  2. Hei, jeg valgte Surnadal, men fikk ikke opp noenting. Er det mulig å ta med oppdateringer derifra?

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*